Meedoen
is winnen

Wij geven ongekend arbeidspotentieel (onze Talenten) de mogelijkheid talenten te ontwikkelen en een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door leerwerktrajecten aan te bieden in samenwerking met werkgevers, bedrijven en ondernemers. Daarnaast geven we mensen de kans gebruik te maken van de kwaliteiten van onze talenten. Hiervoor hebben we een veelzijdig en flexibel aanbod ontwikkeld.
De Stichting
De Studio
Het Klusteam
Coaching
Trainingen& Consultancy

De Stichting

De stichting beoogt het dienen van het “algemeen nut”, namelijk een maatschappij waar iedereen mee kan doen en kan bijdrage. De stichting verzorgt alle activiteiten op algemeen niveau. De BV organiseert de specifieke activiteiten. De stichting is enig aandeelhouder in de BV ter borging van de maatschappelijke missie. 

De stichting haalt haar financiën uit fondsen, subsidies en donaties en werkt concreet aan de volgende activiteiten om de doelstelling te verwezenlijken: 
  • Zorgen voor en realiseren van de instroom van Talenten; 
  • PR en wervingsactiviteiten en het onderhouden van nauwe contacten met verwijzers en toeleiders zoals de gemeente, buurtteams, UWV, GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, maar ook met particulieren;
  • Het informeren van onze partners over onze missie, visie en werkwijze; 
  • Beschrijven van werkprocessen en vastleggen van aanmelding tot begeleiding tot uitstroom; 
  • Voorlichting en lezingen geven binnen bedrijven, op congressen en symposia rondom ons thema.

De Studio

De Zaek Studio biedt hoogwaardige mediaproducten aan, zoals websites, livestreams, podcasts, animaties, bedrijfsfilms, fotografie, logo’s en socialmediacontent. Ondernemers en particulieren zijn de afnemers. Onze USP ten opzichte van andere mediabedrijven is dat De Zaek de producten en diensten altijd met en door Talenten levert. Klanten kunnen op die manier hun maatschappelijke steentje bijdragen. Door de inzet van professionele leermeesters en het invliegen van expertise indien nodig, is daarbij de kwaliteit van het product altijd gegarandeerd.

De Klusteam

De Zaek biedt diverse kleine klusdiensten aan, zoals schilderen, laminaat leggen, schilderij ophangen, klein tuinonderhoud en verhuizingen. Zorgorganisaties, wooncorporaties en particulieren zijn de afnemers. Onze USP is dat De Zaek de producten en diensten altijd met en door Talenten levert en klanten op die manier ook maatschappelijke een steentje kunnen bijdragen. Door de inzet van professionele leermeesters en het invliegen van expertise indien dat nodig is, is daarbij de kwaliteit van de dienst altijd gegarandeerd.

Coaching

Werkgevers, bedrijven en ondernemers willen misschien wel een werkplek bieden aan een Talent met een psychische kwetsbaarheid, maar hebben daarbij wel behoefte aan ontzorging en verkleining van het risico op uitval van de werknemer. Door het inzetten van een coach vanuit De Zaek (via UWV of in opdracht van bedrijven zelf) bieden wij de benodigde begeleiding aan het Talent, waardoor die niet primair bij de werkgever komt te liggen. Daarnaast is De Zaek als achtervang altijd aanwezig. Door vinger aan de pols te houden en nabij te zijn, wordt het risico op uitval verkleind. Inzet van De Zaek Coaching als jobcoach via het UWV is voor bedrijven gratis, mits de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoet. Wanneer dat niet het geval is en/of het bedrijf andere behoeften heeft, biedt De Zaek ook directe jobcoaching. Onze USP hierbij is dat bedrijven ons ook al vroegtijdig kunnen inhuren om het vastlopen van werknemers te voorkomen of te beperken, waardoor ze niet in een langdurig traject van re-integratie terecht hoeven te komen.

Trainingen & Consultancy

De Zaek Training en Consultancy biedt ondersteuning aan werkgevers, bedrijven en ondernemers op het gebied van inclusie en mentale gezondheid. Onze trajecten helpen om een inclusieve werkvloer in te richten door (preventief) te zorgen dat mensen met psychische kwetsbaarheden niet vastlopen of uitvallen; een positief werkklimaat te scheppen. Met onze op de praktijk en wetenschap gestoelde coachingsmethodiek bieden we hoge kwaliteit. USP is daarbij dat De Zaek veel kennis heeft van de behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid en direct Talenten betrekt bij het traject. Een andere USP is dat De Zaek de werkgever helpt om een voorbeeldfunctie- en ambassadeursfunctie te vervullen door best practices in de etalage te zetten, om zo anderen te inspireren om te werken aan een inclusieve werkvloer.
De Stichting
Wordt nog aangeleverd - voor nu even skippen misschien Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
De Studio
De Zaek Studio biedt hoogwaardige mediaproducten aan, zoals websites, livestreams, podcasts, animaties, bedrijfsfilms, fotografie, logo’s en socialmediacontent. Ondernemers en particulieren zijn de afnemers. Onze USP ten opzichte van andere mediabedrijven is dat De Zaek de producten en diensten altijd met en door Talenten levert. Klanten kunnen op die manier hun maatschappelijke steentje bijdragen. Door de inzet van professionele leermeesters en het invliegen van expertise indien nodig, is daarbij de kwaliteit van het product altijd gegarandeerd.
De Klusteam
De Zaek biedt diverse kleine klusdiensten aan, zoals schilderen, laminaat leggen, schilderij ophangen, klein tuinonderhoud en verhuizingen. Zorgorganisaties, wooncorporaties en particulieren zijn de afnemers. Onze USP is dat De Zaek de producten en diensten altijd met en door Talenten levert en klanten op die manier ook maatschappelijke een steentje kunnen bijdragen. Door de inzet van professionele leermeesters en het invliegen van expertise indien dat nodig is, is daarbij de kwaliteit van de dienst altijd gegarandeerd.
Coaching
Werkgevers, bedrijven en ondernemers willen misschien wel een werkplek bieden aan een Talent met een psychische kwetsbaarheid, maar hebben daarbij wel behoefte aan ontzorging en verkleining van het risico op uitval van de werknemer. Door het inzetten van een coach vanuit De Zaek (via UWV of in opdracht van bedrijven zelf) bieden wij de benodigde begeleiding aan het Talent, waardoor die niet primair bij de werkgever komt te liggen. Daarnaast is De Zaek als achtervang altijd aanwezig. Door vinger aan de pols te houden en nabij te zijn, wordt het risico op uitval verkleind. Inzet van De Zaek Coaching als jobcoach via het UWV is voor bedrijven gratis, mits de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoet. Wanneer dat niet het geval is en/of het bedrijf andere behoeften heeft, biedt De Zaek ook directe jobcoaching. Onze USP hierbij is dat bedrijven ons ook al vroegtijdig kunnen inhuren om het vastlopen van werknemers te voorkomen of te beperken, waardoor ze niet in een langdurig traject van re-integratie terecht hoeven te komen.
Trainingen & Consultancy
De Zaek Training en Consultancy biedt ondersteuning aan werkgevers, bedrijven en ondernemers op het gebied van inclusie en mentale gezondheid. Onze trajecten helpen om een inclusieve werkvloer in te richten door (preventief) te zorgen dat mensen met psychische kwetsbaarheden niet vastlopen of uitvallen; een positief werkklimaat te scheppen. Met onze op de praktijk en wetenschap gestoelde coachingsmethodiek bieden we hoge kwaliteit. USP is daarbij dat De Zaek veel kennis heeft van de behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid en direct Talenten betrekt bij het traject. Een andere USP is dat De Zaek de werkgever helpt om een voorbeeldfunctie- en ambassadeursfunctie te vervullen door best practices in de etalage te zetten, om zo anderen te inspireren om te werken aan een inclusieve werkvloer.

Door talenten voor klanten

Onze doelgroep zijn mensen met psychische kwetsbaarheden die zijn vastgelopen, of dreigen vast te lopen, en voor wie het huidige aanbod voor participatie en re-integratie geen oplossing biedt. In de startfase focussen we ons op de regio Utrecht, waar we leren en best practices ontwikkelen. Dat schalen we vervolgens landelijk op. Onze afnemers zijn gemeenten en UWV die vanuit de Wmo en Participatiewet de taak hebben om participatie voor hun inwoners te realiseren. Daarnaast zijn er werkgevers, bedrijven en ondernemers die hun vacatures op willen vullen en/of onze producten of diensten afnemen. Als laatste richten we ons op particulieren.
“Voor het eerst in mijn leven krijg ik de ruimte om te doen wat ik wil doen en zo weer te kunnen groeien. Ik mag hier zijn wie ik ben.”

Contact

arrow-down